Staalesen kåserer om sitt bidrag til norsk kriminallitteratur dei siste førti åra.

Denne litteratursatsinga er komme i stand i samarbeid mellom Sogndal bibliotek, Høgskulebiblioteket og Kulturhuset, med støtte frå Høgskulen på Vestlandet og Norsk Forfattersentrum.