Ellen Harrison_200x134.jpg

Ellen Harrison, som har vore tilsett i biblioteket og kulturskulen i Årdal, er den eine av tre skodespelarar. Dei andre to er Ragnhild Kleppe og Håkon Christensen.

Musikkteateret varer i om lag 30 minutt.

Arrangementet er støtta av Nasjonalbiblioteket.