Stein Joar Hegland vil  snakka om kva pollinering eigentleg er og kvifor det er så viktig for t.d. kvalitet på frukt. Kvifor er insekt så viktige? Kva bidreg dei med?

Knut Erling Øien har birøkt som hobby og vil fortelja om sine erfaringar som birøktar. Kva skal til for å starta opp med bikubar? Kanskje vil ha vise kva utstyr som skal til.

Marie Pettersson har erfaring med insekthotell og humlekasser og vil komme å fortelje/vise oss korleis det kan gjerast.

Alle er velkomne! Gratis Inngang.

Arrangementet er støtta av Fritt ord