Torsheim er kjent for sin humoristiske og samfunnskritiske strek. Heilt sidan studietida har han vore ein samfunnsengasjert kunstar, oppteken av miljøvern, politikk, kjønnsrollar og livssyn. Gjennom 50 års aktivitet har Torsheim formidla motsetnader mellom by og bygd, kvinne og mann, natur og teknologi. Torsheim sitt engasjement har resultert i ein omfattande produksjon av måleri, grafikk og teikning.

Lars Elton er ein landet sine mest erfarne kritikarar. Han er utdanna cand.mag. frå Universitetet i Oslo og har jobba som frilansjournalist innan kunst, arkitektur, teater og  dans i over 30 år.