English Deutsch French
A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Lytt til teksten:  
boeker.png
Søk i biblioteket sin database:

Minoritetsspråklege

Språkkurs

På biblioteket kan du låna språkkurs.

Litteratur på eige morsmål

Biblioteket har bøker på engelsk, litt på tysk og fransk. Bøker på andre språk kan vi låna frå andre bibliotek.

Bibliotek for alle

Alle med bustadadresse i Noreg har rett til å nytta biblioteket sine tilbod.

Sogndal bibliotek

Postboks 154, 6851 Sogndal

Web levert av CustomPublish AS