Biblioteket ligg i første etasje i Sogndal kulturhus. Her er det høve til å låna bøker, lydbøker, tidsskrift, musikk og film. Det er gratis tilgang til 7 pcar for publikum og biblioteket tilbyr trådlaust nettverk for deg som har eigen pc.

I biblioteket kan du lytta til musikk eller lydbøker, lesa aviser, tidsskrift og offentleg informasjon.

Biblioteket har eit godt tilbod innan lokal historie med lokalhistorisk arkiv og ei god boksamling som omfattar heile fylket.

Samarbeid med De Heibergske Samlinger -  Sogn folkemuseum, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Sogndal vidaregåande skule og grunnskulane i kommunen, gir ved søk, brukarane oversikt over alt bibliotekmateriale på alle desse institusjonane.