Vi ønskjer våre nye landsmenn/kvinner velkomne til biblioteket for å få trening i norsk saman med norsktalande. Deltakarane vert delt inn i mindre grupper så alle får høve til å snakka. Velkomen!