Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
språk

Språkkaféane på biblioteket tek pause i vinter/vår.

Det har vore litt for liten oppslutnad om dette uformelle intergreringstilbodet om å praktisera norsk saman med norskspråklege. Derfor tek vi pause no, men håpar å kunne prøva att på nytt til hausten.