Verdensbiblioteket.no er eit samarbeid mellom nasjonalbiblioteka i Norge, Sverige og Danmark og innheld både barne- og vaksenbøker, skjønn og fagbøker. Tenesta er støtta av Nordisk Ministerråd.