Mellomalderen - krosstog og kongedøme

Førsteamanuensis Pål Berg Svenungsen frå Høgskulen på Vestlandet snakkar om mellomalderen.
Forelesinga Mellomalderen – krosstog og kongedøme ser utviklinga i Europa etter Romarrikets fall på 400-tallet e.v.t.
Frå å vere ei regelrett bakevje vart Europa frå omkring år 1000 i aukande grad prega av ei politisk sentralisering, som la grunnlaga for framveksten av mange nye kongedømer.

Arrangør: Sogndal bibliotek
: Sogndal bibliotek, Kulturhuset
Tid: mandag 21. september 19:00
General