Tidleg nytid - den moderne verda tar form

Førsteamanuensis Knut Øyangen frå Høgskulen på Vestlandet til Sogndal bibliotek i foredraget Tidleg nytid – den moderne verda tar form.
Med dei store oppdagingane på 1400-talet blei verda mykje større enn tidlegare og nye moglegheiter oppstod.
Det skjedde i eit Europa som etter kvart vart stadig heimsøkt av storstilte politiske og religiøse konfliktar, endelaus rivalisering mellom dei gryande nasjonalstatane og dødelege epidemiar og klimaendringar.

Arrangør: Sogndal bibliotek
: Sogndal bibliotek, Kulturhuset
Tid: torsdag 1. oktober 19:00
General