Bokslepp med Rune Timberlid

Forfattar Rune Timberlid fortel og viser bilete frå
den nye boka si: "Jakta på Siskin - Gestapo og Milorg i krigsdrama i Sogn".
Selja Forlag vil vera til stades ved boksleppet, og det blir høve til å kjøpa boka. Forfattaren signerer.

NB! På grunn av smittevern er det påmelding på førehand og arrangementet er berre for busette i Sogndal kommune. Avgrensa plassar.

Arrangør: SOGNDAL BIBLIOTEK
: Sogndal bibliotek, Kulturhuset
Tid: mandag 10. mai 19:00
General
https://www.sogndal.folkebibl.no/bokslepp-...