Bokhylla.no er ei teneste laga av Nasjonalbiblioteket.

Bokhylla inneheld førebels 40.000 bøker i  fulltekst. Dette er verk som er utgjevne 1690-1699, 1790-1799, 1890-1899 og 1990-1999. Bokhylla gjer på den måten tilgjengeleg det meste av norsk bokproduksjon frå fire tiår ved slutten av kvart sitt hundreår. Når alle hyller i Bokhylla er fylt, vil det finnast 10.000.000 søkbare boksider i tenesta.