Forelesinga Antikken – frå bystat til imperium handlar om framveksten av både den greske og den romerske kulturen.

Her skal vi sjå på korleis grekarane såg på kva som var det ideelle samfunn og korleis ein liten, italiensk bystat vaks til å bli eit av verdshistorias mektigaste imperium. Samstundes vert òg hendingar og kontakt med andre stader, som t.d. Kina og India, trekt inn i historia. Det gjeld særleg kontakten som følgje av Silkevegen.     

Velkomne!

 

Resten av foredragsrekka:

Torsdag 12. mars:   Mellomalderen - korstog og kongedøme.

Måndag 16. mars:  Tidleg ny tid - den moderne verda tek til.

Måndag 23. mars:  1700 - 1914: Frå opplysingstid til fyrste verdskrigen.

Måndag 30. mars:  1914 - 2000: Frå verdskrigar til verdsvev.