Opningstidene vert som før:

Tysdag: 12 - 18.30

Onsdag: 12 - 17

Torsdag: 14 - 17

Opningstidene føreset at personalet er friske og kan halde ope. 

Me minner igjen om smittevernreglane:

  • Kom når du er frisk.
  • Vask hendene godt, bruk handsprit.
  • Hald avstand til andre besøkande og tilsette (minst 1 meter).

Bestill gjerne bøker på nett før du kjem, gjennom "Min side", eller på e-post eller telefon.

Me oppmodar framleis til kortare besøk ettersom det er begrensa kor mange personar som kan vere i biblioteket samtidig.

I Leikanger kan det vere maks 8 personar inne samtidig.

 

Me takkar for at du held smittevernreglane og hjelp oss med å opne biblioteka på ein trygg måte.

Me gler oss til å ynskje dykk velkommen på Leikanger!