Bibliofil er ein app som er tilgjengeleg for nettbrett og mobiltelefonar med nyare versjonar av Android og iOS. Appen gjer det lett å finna fram til biblioteket sine tenester. Du har full tilgang til søk, reservering og lånarsider. Du kan òg visa lånekortet på skjermen, slik at du slepp å ha med deg det fysiske lånekortet på biblioteket. Lånekortet i appen kan brukast både i skranken og på sjølvbeteningsautomaten på biblioteket. I appen finn du og den gratis avistenesta PressReader

Appen lastast ned frå App store eller Google play.