Hjelp oss med å halda biblioteket trygt ved å overhalda smittevernreglane: 
• Kom når du er frisk.
• Vask hendene godt, bruk handsprit.
• Hald avstand til dei rundt deg.

Opningstider frå veke 22:

Sogndal bibliotek i Kulturhuset:
Måndag: stengt
Tysdag: 10-15
Onsdag: 10-15
Torsdag: 12-18
Fredag: stengt
Laurdag: stengt

Biblioteket i Balestrand:
Måndag og onsdag 16 – 18
Torsdag 11 - 15

Biblioteket på Leikanger held stengt inntil vidare.

 

Takeaway-biblioteket:

Du kan gjerne halda fram med å bestilla bøker frå "hentebiblioteket". Då kan du bestilla bøker på førehand og henta utanfor biblioteket i opningstida eller etter avtale.  

Du kan bestilla bøker via Bibliofil: https://sogndal.bib.no/cgi-bin/m2, på e-post eller telefon. 

Sogndal bibliotek - kulturhuset:

Telefon: 57 62 96 60

E-post: skranke@sogndal.folkebibl.no 

 

Sogndal bibliotek, avd. Balestrand:

Telefon: 400 35 539
E-post: balestrandbib@sogndal.kommune.no

 

Avgrensingar:

På grunn av smittevern, vil det vera avgrensingar på kor mange som kan opphalda seg i biblioteklokala samtidig; i Balestrand er det max 8 personar inne, og i Sogndal er det max 12 i lokalet samtidig. 
Utlån gjerast anten i utlånsautomat eller i skranken. Bestill gjerne på nett før du kjem: https://sogndal.bib.no/cgi-bin/m2
Bøker leverast ved inngangsdøra til biblioteket
Det vil berre vera 1 PC tilgjengeleg til utskrift og scanning
All betaling gjerast gjennom Vipps.
Skular og barnehagar kan avtala besøkstid med biblioteka på førehand

 

Dette føreset at me har nok personale til å halda biblioteka opne. 

 

Me oppmodar til kortare besøk på biblioteket no, og inntil vidare tilbyr me ikkje:

Søkestasjonar og mikrofilm.
Arrangement.
Spel og leiker
Leseplassar, opphaldsstader.
 
 
The librararies will reopen in week 22
 
In week 22 the libraries in Sogndal and Balestrand will begin to reopen, and we welcome all our book lender back to the library!
Opening hours will be reduced, but it is now possible to loan and return books.
 
Opening hours week 22:
Sogndal:
Tuesday and Wednesday 10-15, Thursday 12-18
Balestrand:
Monday and Wednesday 16-18, Thursday 11-15.
The library in Leikanger will unfortunately remain closed for the time being. 
 
To make sure we reopen in a safe manner we ask that you:
- Only come if you are feeling well
- Wash your hands and use hand sanitizer
- Keep distance to those around you while visiting the library
 
Take away-library:
You can still order books through Bibliofil, email or by calling us. Then you can come and pick them up outside the library during opening hours or by appointment.