På grunn av smitteverntiltak treng vi påmelding i forkant av arrangementet, og per i dag er det berre busette i Sogndal kommune som kan melda seg på. Det er avgrensa tal plassar. Gratis inngang. 

Påmelding på tlf. 57 62 96 60 eller e-post: skranke@sogndal.folkebibl.no