Dette er eit fullverdig nasjonalt lånekort som lånarar utan nasjonalt lånekort frå før kan skaffa seg. For å nytta tenesta må ein identifisera seg ved hjelp av ID-Porten (MinID, BankID m.fl.).

Nasjonalt digitialt lånekort er lansert av Nasjonalbiblioteket og Bibliotek-Systemer As.