Denne nettsida viser bilete som er lagt ut av dei forskjellige musea, http://www.digitaltmuseum.no

Du kan registrera deg og laga dine eigne favorittar og du kan koma med nye opplysningar til eigar.