Filmane i Filmbib er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordninga for film, og er oppretta for å sikra breidde og kvalitet i filmtilbodet for vaksne og barn, og for å stimulera filmkulturen i Norge.

  • Du kan lasta ned Filmbib på Google Play eller på App store eller nytta tenesta på PC/Mac: www.filmbib.no. Tenesta er berre tilgjengelig via norske IP-adresser.
  • Logg deg på med lånenummer og PIN-kode. Ta kontakt med biblioteket dersom du manglar lånenummeret ditt eller treng PIN-kode.