Sjå kva Hedvig sjølv har skrive om arrangementa på Fylkesarkivet sine heimesider.

I Fylkesarkivet sitt webarkiv kan du finne bileta etter Elen Loftesnes, og mange fleire. Og finn du stadar eller personar du kjenner på bileta er det mogeleg å legge att ein kommentar til Fylkesarkivet.