For å få nok frø til å få frøbiblioteket i gang, treng me masse frø! Legg frøpakkar som du vil dela med andre oppi boksen. Frøa må pakkast i porsjonspakningar (f.eks. kaffifilter). Hugs å stifta/teipa att pakka og merka den med namnet på frøsorten.
 
Hugs smitteverntiltaka: sprit hender og hald avstand.
 
Ta gjerne bilete av det du har dyrka og del det på Instagram #sogndalbibliotek. 
 
På biblioteket finn du òg mange fine hagebøker og andre bøker du kan drøyma deg vekk i.