Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane vart i 2015 overteke av det nynorske digitale leksikonet Allkunne.no.