Kulturhistorisk leksikon  har mange artiklar frå Sogndal og fylket elles.