Kulturhistorisk leksikon frå Fylkesarkivet i Vestland har mange artiklar frå Sogndal og fylket elles. Her kan du søka etter kulturminne, historiske hendingar og personar frå Vestland.