Tenesta er gratis og tilgjengeleg overalt der du har tilgang til Internett, når du loggar deg på via biblioteket sine nettsider: sogndal.folkebibl.no. Logg inn med lånenummer og pinkode i "Mi Side", velg deretter "Logg inn i PressReader" i menyen.

I tillegg er tenesta lagt til på alle publikums-PC’ane på biblioteket. Gå til pressreader.com, trykk på  "kaffikopp-symbolet" for å sjå liste over aviser. 

Du kan òg bruka tenesta ved å lasta ned Pressreader frå App store eller Google play til eige nettbrett, smarttelefon eller pc. Dersom du ikkje loggar deg på via "Mi Side", må du bruka biblioteket sitt trådlause nettverk når du tek i bruk PressReader.

Kontakt gjerne biblioteket ved spørsmål!