Ein kan velja mellom fire eventyr på kvart minoritetsspråk: Mannen som skulle stelle heime, Dei tre bukkane Bruse, Den sjuande far i huset og Pannekaka. Eventyra er omsette og innlesne av tospråklege lærarar/pedagogar. I tillegg kan ein velja mellom 120 klassiske eventyr på norsk i Lydbiblioteket, samt aktivitetar som ordlotto, puslespel og fargelegging.