Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Leser søker bok

Leser søker bok

Leser søker bok er ein allianse som arbeider for at alle skal ha tilgang til god litteratur. Dette gjer dei gjennom å gje støtte til forfattarar, illustratørar og forlag som ønskjer å gje ut bøker som er tilpassa ulik leseevne.

Sogndal bibliotek er eit Bok til alle-bibliotek. Det inneber å gje eit godt tilbod til dei som tykkjer "vanlege bøker" er utilgjengelege. I Bok til alle-bibliotek skal ein finna bøker som er lette å lesa og ein kan få råd om kva for bøker som passar best for ulike lesevanskar.  

Leser søker bok har ei eiga nettside med søk etter tilrettelagde bøker: www.boksøk.no