På biblioteket finn du lokalhistoriske bøker og anna lokalhistorisk materiale frå gamle Sogn og Fjordane. Biblioteket har bygdebøker frå Sogndal og dei fleste andre kommunane i Sogn og Fjordane. Ta gjerne kontakt om du ønskjer meir informasjon om den lokalhistoriske samlinga vår.