Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane digitaliserer fotografia til fotograf Elen Loftesnes. Ho var fotograf i Sogndal i tida 1930-1960. Elin Storøstevik og Jane Gammelby frå Fylkesarkivet presenterer prosjektet.

Kjenner du deg att på nokre av bileta? Kan du hjelpe til med å stadfeste opplysingar om desse bileta, eller komme med nye? Me ynskjer di hjelp.

Vel møtt til eit nytt lokalhistorisk laurdagsmøte!