Med bibliotekversjonen av Lovdata Pro kan du søka i lover, forskrifter, dommar og stortingsvedtak. Bibliotekversjonen av Lovdata Pro inneheld dei fleste av dokumenta som ligg i Lovdata Pro, men utan dei personlege arbeidsverktøya. Nokre dokument er utelatne av omsyn til personvern. 

Lovdata pro er berre tilgjengeleg på Sogndal bibliotek, via lenkja nedanfor. Du må bruka biblioteket sine datamaskiner for at lenkja skal fungera. 

Lenkje til Lovdata Pro.