Med bibliotekversjonen av Lovdata Pro kan du søka i lover, forskrifter, dommar og stortingsvedtak. Tenesta kan berre brukast i biblioteket sine lokale, då den er basert på IP-innlogging frå førehandsgodkjende IP-adresser. Bibliotekversjonen av Lovdata Pro inneheld dei fleste av dokumenta som ligg i Lovdata Pro, men utan dei personlege arbeidsverktøya. Nokre dokument er utelatne av omsyn til personvern. 

Lovdata pro er tilgjengeleg på Sogndal bibliotek, via lenkja nedanfor. Du må bruka biblioteket sine datamaskiner for at lenkja skal fungera. 

Lenkje til Lovdata Pro.