Kontakt biblioteket for å melda deg på: 

Tlf. 57 62 96 60

E-post: skranke@sogndal.folkebibl.no

Gratis inngang.

 
Om forelesinga:

 

Foredraget vil legge særleg vekt på motsetnader mellom demokratiske styresett og totalitære ideologiar som fascisme og kommunisme. Viktig blir også dei langsiktige skifta mellom plan og marknad innafor økonomisk styring, samt dei internasjonale statssystema gjennom verdskrigane og den kalde krigen.
Her heime er nokre stikkord oss norsk industrialisering og avindustrialisering, framveksten av ein velferdsstat og eit forbrukarsamfunn, oljeverksemda samt dei sosiale, kulturelle og miljømessige endringane som følgde med.