Kva gjeld i biblioteket no?

 • Besøk i biblioteket: 
  • Det er ingen avgrensingar på kor mange som kan opphalda seg i biblioteket samtidig.
  • Biblioteket er ope for lengre opphald, sittegrupper og spel er tekne fram att.
 • Arrangement:
  • Det er ingen avgrensingar på tal publikum.
  • Biblioteka vil ha påmelding til arrangementa i haust.
 • Skular og barnehagar:
  • Me ynskjer at skular og barnehagar framleis tek kontakt på førehand og avtalar besøk, for å unngå trengsel i barneavdelinga vår.
  • Me ynskjer framleis at skuleklassar kjem med halve klassen i gongen.

Me oppmodar framleis til å følgja regjeringa sine råd om hyppig handvask og å halda seg heime ved sjukdom. Og vis omsyn til kvarandre når me sakte, men sikkert, kjem tilbake til ein normal kvardag.

Velkomne inn til oss i biblioteka!