Appen eBokBib vert avvikla i løpet av våren 2020 og erstattast av Bookbites. 

Frå 6. januar er e-bøker frå biblioteka i Sogn og Fjordane tilgjengelege i appen og kan lånast ut. 

Bøker som allereie er lånte i eBokBib vert ikkje overførte til Bookbites, men kan lesast i eBokBib fram til innleveringsdatoen.

Reservasjonar knytte til ditt lånenummer vert overførte til Bookbites når du tek appen i bruk og loggar inn der. 

Les meir på Sogn og Fjordane fylkesbibliotek sine nettsider.