Det er begrensa kor mange personar som kan vera i biblioteklokala samtidig, og me oppmodar framleis til kortare besøk. Me ber om at besøkande følgjer anmodingane i biblioteka.

• Bestill gjerne på nett før du kjem: https://sogndal.bib.no/cgi-bin/m2, eller på telefon eller e-post. Dersom du ønskjer det, kan me finna fram og låna ut bøkene til deg på førehand, og du treng berre å henta dei på biblioteket. Ta kontakt med oss dersom dette er ønskjeleg. 
• Det vil berre vera 1 PC tilgjengeleg til utskrift og scanning og all betaling gjerast gjennom Vipps.

Besøk av grupper frå skular og barnehagar:

Biblioteket er ope for korte besøk frå skular og barnehagar utanom opningstid. Det kan vera maks. 10 personar i kvar gruppe. Besøk må avtalast på førehand: på tlf. 57 62 96 60 eller e-post: skranke@sogndal.folkebibl.no. 

Me lagar gjerne til bokkassar på førehand, ta kontakt med oss om dette. 

Sogndal bibliotek - kulturhuset:
Telefon: 57 62 96 60
E-post: skranke@sogndal.folkebibl.no 

Sogndal bibliotek, avd. Balestrand:
Telefon: 400 35 539
E-post: balestrandbib@sogndal.kommune.no

Sogndal bibliotek, avd. Leikanger:
Telefon: 57 65 26 61 
E-post: leikangerbib@sogndal.kommune.no

 

Opningstidene våre:

Sogndal bibliotek i Kulturhuset:
Måndag: 13-19
Tysdag: 10-16
Onsdag: 10-16
Torsdag: 13-19
Fredag: 10-16 
Laurdag: 10-14

Biblioteket i Balestrand: 
Måndag og onsdag 16–19
Torsdag 10-16 

Biblioteket på Leikanger
Tysdag: 12-18.30
Onsdag: 12-17
Torsdag: 14-17

Opningstidene føreset at me har nok personale til å halda ope.