Opningstidene våre:

Sogndal bibliotek i Kulturhuset:
Måndag: 13-19
Tysdag: 10-16
Onsdag: 10-16
Torsdag: 13-19
Fredag: 10-16 
Laurdag: 10-14

Biblioteket i Balestrand: 
Måndag og onsdag 16–19
Torsdag 10-16 

Biblioteket på Leikanger
Tysdag: 12-18.30
Onsdag: 12-17
Torsdag: 14-17

 

 

Opningstidene føreset at me har nok personale.

Me minner om smittevernreglane: 
• Kom når du er frisk.
• Vask hendene godt, bruk handsprit.
• Hald avstand til andre besøkande og tilsette (minst 1 meter)

• Bestill gjerne på nett før du kjem: https://sogndal.bib.no/cgi-bin/m2, eller på telefon eller e-post.
• Innlevering av bøker: ved inngangsdøra til biblioteket
• Det vil berre vera 1 PC tilgjengeleg til utskrift og scanning og all betaling gjerast gjennom Vipps.

Me oppfordrar til korte besøk på biblioteket no og tilbyr ikkje:

• Søkestasjonar og mikrofilm.
• Arrangement.
• Spel og leiker
• Leseplassar, opphaldsstader.

Det er begrensa kor mange personar som kan vera i biblioteklokala samtidig, og me ber om at du følgjer anvisningane i biblioteket. Skular og barnehagar er velkomne til å koma med grupper utanom opningstid, og kan avtala tid med oss på førehand: 

Sogndal bibliotek - kulturhuset:
Telefon: 57 62 96 60
E-post: skranke@sogndal.folkebibl.no 

Sogndal bibliotek, avd. Balestrand:
Telefon: 400 35 539
E-post: balestrandbib@sogndal.kommune.no

Sogndal bibliotek, avd. Leikanger:
Telefon: 57 65 26 61 
E-post: leikangerbib@sogndal.kommune.no