Det blir sal og signering av bøker for dei som ønskjer det, og høve til å stilla spørsmål om stell av planter.

På grunn av smittevernomsyn blir det avgrensa plassar og påmelding: skranke@sogndal.folkebibl.no eller tlf. 57 62 96 60

Me oppmodar til bruk av munnbind der det ikkje er mogleg å halde 1 meter avstand til andre husstandar, og ellers følge gjeldande smittevernråd.

Gratis inngang.