For at me skal sikra god avstand mellom kvarandre, er det avgrensingar på kor mange som kan opphalda seg i biblioteket samtidig, nærare informasjon om dette finn du i dei ulike biblioteklokala. 

Bestill gjerne på nett før du kjem: https://sogndal.bib.no/cgi-bin/m2, eller på telefon eller e-post. Dersom du ønskjer det, kan me finna fram og låna ut bøkene til deg på førehand, og du treng berre å henta dei på biblioteket. Ta kontakt med oss dersom dette er ønskjeleg. 

Biblioteka har PC'ar tilgjengeleg for utskrifter, scanningar og liknande.
 

Besøk av grupper frå skular og barnehagar:

Skuleklassar og barnehagar kan besøka oss utanom opningstid, etter avtale. Ta kontakt for å gjera avtale.