• Skular og barnehagar kan koma på besøk på biblioteket utanom opningstid. Ta kontakt med biblioteka for å avtala tidspunkt for besøket på førehand.
  • Alle som er sjuke eller i karantene må halda seg heime.
  • Sprit hendene når ein kjem inn på biblioteket.
  • Hald avstand til andre, minimum 1 meter. Bruk munnbind når det ikkje er mogleg å halda avstand til andre.

Meir om smittevern finn du her: Nasjonale smittevernstiltak