Dette gjeld biblioteka både i Sogndal, Leikanger og Balestrand. 

Sjå tilbodet vårt om å bestilla og henta bøker: Bokutlån: Vi plukkar - du hentar!

Alle planlagde arrangement på biblioteka er avlyst/utsett på ubestemt tid. 

 

Du kan gjerne nytta deg av biblioteket sine digitale tilbod no når me har stengt.  

 

Meir informasjon om koronasituasjonen får du på Sogndal kommune si heimeside: https://www.sogndal.kommune.no/

 

Information in English:

Due to the coronavirus, the libraries in the municipality of Sogndal are closed from March 13th.

All scheduled events will be cancelled. 

Borrowing of books - we pick and you pick up
We would like to offer you the opportunity to borrow books. You decide which books you want to borrow, we pick them from the shelves, and then you pick them up by the door: Borrowing of books - we pick and you pick up