Dette har vore ein skikkeleg lesesommar, med heile 376 deltakarar. Til saman har dei lese 5 921 bøker. Dersom det er nokon som har oppnådd premiar for level 10, 20 eller 30, og ikkje har henta dei enno, så er det framleis høve til det. 

Takk for flott leseinnsats!