Det er framleis nokre avgrensingar i biblioteket sine tilbod, men me ønskjer velkomen til biblioteket for å låna og levera bøker og for å henta premiar til Sommarles

Me minner om smittevernreglane: 
• Kom når du er frisk.
• Vask hendene godt, bruk handsprit.
• Hald avstand til andre besøkande og tilsette (minst 1 meter)

Opningstider frå 29. juni til 23. august: 

Sogndal bibliotek i Kulturhuset:
Måndag: 10-14
Tysdag: 10-15
Onsdag: 10-15
Torsdag: 12-18
Fredag: 10-14
Laurdag: stengt

Biblioteket i Balestrand: NB! Stengt frå 13. juli til 7. august. 
Måndag og onsdag 16 – 18
Torsdag 11 - 15 

Opningstidene føreset at me har nok personale.

Biblioteket på Leikanger held stengt inntil vidare.

Avgrensingar:

• På grunn av smittevern, vil det vera avgrensingar på kor mange som kan opphalda seg i biblioteklokala samtidig.
• Bestill gjerne på nett før du kjem: https://sogndal.bib.no/cgi-bin/m2, eller på telefon eller e-post.
• Innlevering av bøker: ved inngangsdøra til biblioteket
• Det vil berre vera 1 PC tilgjengeleg til utskrift og scanning
• All betaling gjerast gjennom Vipps.

Me oppfordrar til korte besøk på biblioteket no og tilbyr ikkje:

• Søkestasjonar og mikrofilm.
• Arrangement.
• Spel og leiker
• Leseplassar, opphaldsstader.

Dersom ein ikkje ønskjer å gå inn i lokalet, er det høve til å få levert bøker utanfor biblioteket. Ta kontakt med oss:

Sogndal bibliotek - kulturhuset:
Telefon: 57 62 96 60
E-post: skranke@sogndal.folkebibl.no 

Sogndal bibliotek, avd. Balestrand:
Telefon: 400 35 539
E-post: balestrandbib@sogndal.kommune.no


Opening hours from June 29th - August 23th:
Sogndal: Monday 10-14, Tuesday 10-15, Wednesday 10-15, Thursday 12-18, Friday 10-14.
Balestrand: Monday and Wednesday 16-18, Thursday 11-15. Closed from July 13th - August 7th
The library in Leikanger will remain closed for the time being. 
 
Please remember:
- Only come to the library when you are feeling well
- Wash your hands and use hand sanitizer
- Keep distance to those around you while visiting the library
 
You can still order books through Bibliofil, email or by telephone. You can pick up your books in or outside the library during opening hours or by appointment.