Romanen "Spelemannen frå Korsneset" handlar om Karl Gustav Korsnes. Familien bur på ein karrig fjellgard utan straum og innlagt vatn. Musikk er ofte den einaste avvekslinga, og mannfolka spelar på heimesnikra feler. Karl Gustav drøymer om ei framtid som musikar, kjem inn i Kong Oscar IIs Garde, men må seinare ta over heimgarden.

Spelemannen frå Korsneset er ein lettlesen historisk roman, basert på livet til Karl Gustav. Han komponerte mange slåttar gjennom heile livet.

 Dette arrangementet erstattar konserten med Karl Seglem og Ellen Harrison som er annonsert i Kulturhusbladet, men som er avlyst.

 

Arrangementet er støtta av Nasjonalbiblioteket.