Arkivmagasinet. Informasjon fra Riksarkivaren

Fjord 1 Magasinet. Utg. av Fjord 1

Fjøraposten. Utg. av Fjøra fotballklubb

Genealogen. Medlemsblad for Norsk slektshistorisk forening

Heimen. Lokalhistorisk tidsskrift

JSA - Jostedal skule- og bygdeavis

Kjelda. Utg. av Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Lokalhistorisk magasin. Meldingsblad for Landslaget for lokalhistorie

Lustranytt. Kommunalt informasjonsmagasin frå Luster kommune

Lyngmoglytten. Utg. av Lyngmo ungdomssenter

Nettverksposten. Nettverksmagasin for kvinner i Sogn og Fjordane. Utg. av Sogn og Fjrodane fylkeskommune

Pridlao. Utg. av Vik lokalhistoriske arkiv.

Slekt og data. Medlemsblad for DIS-Norge.

Sogndal kyrkjelydsblad

Sogndalsposten. Utg. av Sogndal Arbeidarparti

Systrendingen. Utg. av Systrond sogelag

Sørheims Tidende. Medlemsblad for Sørheim grendalag

Årdal. Før og no. Utg. av Årdal sogelag