Me får høyra ei forteljing om å leva med stigande uro og å leva midt i klimaendringane.

I 2015 gjekk det eit digert snøskred midt i Longyearbyen. Ei jente og ein familiefar døydde. Hausten etter gjekk det fleire jordskred, før eit nytt snøskred rasa inn i eit hus i sentrum. Noko er gale på Svalbard. 

Line Nagell Ylvisåker frå Sogndal har bygd hus i Longyearbyen, fått to ungar der og kallar plassen for heime. Brått kjenner ho seg uroleg når det er varsla uvêr. 
Kjenslene byrja å ta overhand, og ho får behov for å ta grep, forstå kva som eigentleg skjer, korleis naturen heng saman. 

Det er høve til å få med seg foredraget både i Balestrand, Sogndal og på Leikanger. 

Kontakt biblioteka for å melda deg på:

Sogndal: 

Tlf. 57 62 96 60

E-post: skranke@sogndal.folkebibl.no

 

Leikanger:

E-post: leikangerbib@sogndal.kommune.no

 

Balestrand:

Tlf: 400 35 539

E-post: balestrandbib@sogndal.kommune.no